ת"י 900 חלק 2.05 :בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים דרישות מיוחדות למדיחי כלים