ת"י 579 חלק 2 מערכות סולאריות לחימום מים:אוגרי מים