תי 20 חלק 2.18 מנורות: מנורות לברכות שחיה ולשימושים דומים