תי 20 חלק 2.17 מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה או מחוצה לו)