תי 20 חלק 2.07 מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות