תי 20 חלק 2.03 מנורות: מנורות לתאורת כבישים ורחובות