תי 20 חלק 2.01 מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות