תקן 61558 - בטיחות של שנאי הספק,ספקי כוח,מגובים ומוצרים דומים.