תקן 60745 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד- בטיחות