תקן 60898 - מפסקים להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים