תקן 61009-מפסק מגן הפועל בזרם דלף שיורי בשילוב הגנה מפני זרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים