ת"י 900 חלק 2.75 - דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מסחריים