ת"י 900 חלק 2.17 - דרישות מיוחדות לשמיכות,כריות,פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים