ת"י 900 חלק 2.06 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול,לכיריים