ענף 2 - מוצרי תעשיה

תקן 145 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמלייםתקן 32 - תקעים ובתי תקעת"י 32 חלק 1.01 - תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר- דרישות כלליותת"י 32 חלק 2.05 - תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמיםתקן 33 - מפסקים חשמלייםתקן 61008 - מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף)תקן 61058 - מפסקים למכשירים:דרישות כלליותתקן 61009-מפסק מגן הפועל בזרם דלף שיורי בשילוב הגנה מפני זרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומיםתקן 60898 - מפסקים להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופיםתקן 60095 - מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקהתקן 60745 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד- בטיחותתקן 61347 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:דרישות כלליות ודרישות בטיחותתקן 61558 - בטיחות של שנאי הספק,ספקי כוח,מגובים ומוצרים דומים.תקן 1516 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקובתקן 60227 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולטתקן 60238 - בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסוןתקן 60400 -מפסקים להגנה מפני זרם-יתר : מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים