ענף 1 - מוצרי צריכה

ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (דוחה יתושים , מיבש מגבות )ת"י 900 חלק 2.06 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול,לכירייםת"י 900 חלק 2.09 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים דרישות מיוחדות למכשירי צלייה,קלייהת"י 900 חלק 2.15 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים (ת"י 900 חלק 2.17 - דרישות מיוחדות לשמיכות,כריות,פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומיםת"י 900 חלק 2.30 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים ( מת"י 900 חלק 2.31 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: קולטי אדים ואחרים הקולטים אדי בישולת"י 900 חלק 2.35 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים דרישות מיוחדות למחממי מים מידייםת"י 900 חלק 2.75 - דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מסחרייםת"י 900 חלק 2.80 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאוורריםת"י 900 חלק 2.14 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבחת"י 900 חלק 2.08 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ודומים: מכונות גילוח, גוזזי שיער ולמכשירים דומיםת"י 900 חלק 2.03 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמלייםת"י 900 חלק 2.23 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיערת"י 900 חלק 2.32 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי עיסוית"י 383 - גופי חימום חליפיים למכשירי חשמלת"י 251 - מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים