מבדקי צד ב'

מבדקי צד ב' מוצעים כשירות לארגונים המעוניינים לבדוק את ספקיהם וזאת עפ"י דרישות (מפרטים, תקנים ועוד), אשר הוגדרו על ידו.
תפוקת השירות היא דו"ח הנמסר לארגון והמעיד על מידת העמידה של הספק בדרישות.
עד כה, סופק שירות זה במספר פרוייקטים בהיקפים גדולים, בגופי תקשורת והייטק ועבור רשויות ציבוריות.

 

לפרטים:
מר אביטל  ויינברג
טלפון:052-2562718
דוא"ל: avital_w@sii.org.il