תקן 60188-נורות אדי כספית בלחץ גבוה-דרישות ביצועים