נורות בעלות נטל עצמי לשימוש תאורה כלליים-דרישות בטיחות- תקן ישראלי-60968