מסלולי הקלות

מסלול ירוק / זהב

מסלול יהלום

מסלול תו תקן חו"ל

הסכמי הכרה עם מעבדות בין-לאומיות