מורשה נגישות

מורשה נגישות לבניין לפי חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

יחידת חדשה במכון התקנים הישראלי , מורשי נגישות לבניה (מתו"ס) ושירות.

מכון התקנים הישראלי הקים יחידה מקצועית של "מורשי נגישות" שמטרתה ללוות אתכם עד קבלת אישורי נגישות מהרשויות ועמידה בדרישות תקנות הנגישות

המומחים שלנו מלווים אתכם עד קבלת אישור הנגישות !

1. אישור מורשה נגישות לרישיון לעסק
בדיקת העסק ואישור למח' רישוי עסקים ברשות המקומית- לאחר ביצוע תקין של התאמות הנגישות.

2. סקר נגישות בבניין קיים:
ביצוע סקר נגישות לבניין ציבורי קיים על פי דרישות החוק והתקנות. הסקר מקדים ביצוע של התאמות הנגישות הנדרשות במקום ציבורי קיים וכל מקום הנותן שירות לציבור.

3. ליווי וייעוץ למנהלי פרויקטים
ליווי וייעוץ למנהלי פרויקטים ויועצים נוספים בשלבי תהליך ביצוע התאמות הנגישות על פי סקר הנגישות אשר הוכן.

4. אישור נגישות להיתר בניה -בתכנון לבניה חדשה (בניה פרטית למגורים ובניה ציבורית ):
ייעוץ והטמעה של הנחיות הנגישות בתכניות אדריכלות ופיתוח . הנחיות שיעניקו אישור נגישות לבקשת היתר הבניה בהתאם לחוק התכנון והבניה וכל מבנה אשר דרישת החוק חלה עליו.


5. תמ"א 38 – תוספת דירות חדשות לבניין קיים
תקנות הנגישות כחלק מתקנות תכנון ובניה חלות על כל תוספת של 6 דירות ומעלה לבנין קיים. גם בקשה להיתר בניה על פי זכויות מתוקף תמ"א 38 מותנה באישור יועץ נגישות.

6. אישור נגישות לטופס 4 - בניה חדשה
בדיקת התאמת אלמנטי הנגישות שבוצעו בבניין לצורך אישור לטופס אכלוס מהרשות המקומית.

7. בקשת פטור מסיבות הנדסיות
הכנה ועריכת הבקשה לפטור מסיבות הנדסיות, חלקיות או יותר, כולל מעקב להמשך הטיפול מול נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ומול הרשות המקומית.

 

8. חוות דעת לבקשת פטור
חוות דעת לבקשת פטור ,המתבססת על נתונים מקצועיים כגון: נטל כלכלי כבד מידי בה נדרש לצרף אישורי רואה חשבון .

9. אישור מורשה נגישות לגנים ציבוריים ואתרי משחקים עבור הרשויות
באתרים וגנים ציבוריים ומתחמי מתקני משחקים קיימים וחדשים ,נדרש אישור יועץ נגישות כחלק מתכנית אב של הרשות המקומית.

 

צוות מורשה הנגישות של מכון התקנים הישראלי

 לצוות מורשי נגישות של מכון התקנים ניסיון רב בתחום זה, כחלק מעבודתם היומיומית בבקרה בתהליך וגם בבקרת תכנון אדריכלי לאיתור ליקויי תכנון/בנייה- בהתאם לתקנות תכנון הבניה ולתקנים רלוונטיים,נשמח להציע את שירותינו :
מהנדס אזרחי יוסי קובטי מס' רישוי מהנדסים : 114994 מורשה נגישות מתו"ס מס': 133

הנדסאית בנין שושנה סטריקובסקי מס' רישוי : 37318 מורשית נגישות מתו"ס מס': 030  ומורשית נגישות השירות רשוי מס': 2175


לפרטים:
סמי שלום - ענף איכות הבנייה
טלפון סלולארי : 052-4704165
טלפון:, 03-6467734/5
טלפון : 03-7454407
פקס: 03-6465001
דוא"ל : sami_s@sii.org.il


לתשומת ליבכם

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות הנגישות בישראל השונות כבר נכנסו לתוקף !

קיימת אחריות אישית של המנהלים על פי חוק לעמוד בדרישות התקנות.


התקנות מחייבות את היזמים ,הקבלנים והמתכננים של בניה חדשה .

אך התקנות מחייבות גם את בעלי הנכסים, הארגונים והחברות נותני שירות לציבור בבניין קיים!להלן מס' דוגמאות של מבנים/ארגונים המחויבים לעמוד בחובת הנגישות:
אולם שמחות, מרכז קהילתי, מתקן ספורט, אולם ספורט, ברכת־שחייה, בית שימוש ציבורי, בנק, משרד , בנין משרדים ,מרכז אינטרנט, מרפאה , סוכנות ביטוח, סוכנות לתיווך, סוכנות נסיעות, סנדלרייה, תחנת דלק , כל מקום אשר מספק שירות לציבור; ספרייה, אולם מופעים, בית קולנוע ועוד אחרים כמתואר בחוק המפרט את המקומות החייבים בנגישות ברשימה המובאת בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח1998 – (תיקון מס' 2 לחוק , התשס"ה 2005)
תוספת ראשונה - מקום ציבורי
תוספת שניה - שרות ציבורי

לתשומת לבכם, רשימת המקומות אינה רשימה סגורה.
ניתן לראות את הרשימה בתוספת הראשונה והשנייה לחוק השוויון.