ISO 9001

ת"י 9001 ISO הינו תקן בין- לאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון:

 

  1. מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות. 
  2. חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת האיכות בארגון, מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות. 

 

ת"י 9001 ISO מתאים לכל סוגי הארגונים, ללא תלות בסוג וגודל העיסוק ולכל סוגי המוצרים והשירותים. על הארגון להגדיר את התהליכים שיאפשרו עמידה בדרישות וצפיות הלקוח, לאורך זמן.

 

התקן מתבסס על שמונה עקרונות איכות ובהם: קבלת החלטות על סמך עובדות,  מנהיגות, גישה תהליכית, שיפור מתמיד ועוד. ארגונים רבים דורשים מספקיהם עמידה בדירושת התקן כתנאי להעסקתם.

 

נכון לסוף שנת 2011, הותעדו כמיליון ארגונים בכל עולם לפי תקן זה. 

הדרך להתעדה

התעדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני, בו מוטמעת בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת ניהול האיכות בארגון. לצורך התנעת התהליך, מומלץ לרכוש את התקן במרכז מידע של מכון התקנים, ללמוד את הדרישות ולהשתתף בהדרכות מתאימות. כמו כן, ניתן להסתייע ביועצים המתמחים בניהול איכות ולבצע מבדק מקדים על ידי מכון התקנים הישראלי לבחינת הפערים. 
כדאי לראות בתהליך הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה. בסופו של תהליך סוקרים בלתי תלויים של מכון התקנים הישראלי יבצעו מבדק המאשר התאמה של מערכת ניהול האיכות לארגון.

השלבים הנדרשים

 

הלקוח  מכון התקנים הישראלי 
רישום במכון התקנים הישראלי  משלוח הצעת מחיר הכוללת: בדיקת נהלים ומבדק מקדי, מבדק התעדה
אישור הצעת המחיר  מינוי מנהל לקוח 
מסירה של נהלים ומדריך איכות  בדיקת מסמכים וקיום מבדק מקדים (Stage 1) ומבדק התעדה (Stage 2)
התייחסות לממצאי המבדק ותיקון אי התאמות קיום מבדק אישור
התייחסות לממצאי המבדק ותיקון אי ההתאמות   הערכת הפעולה המתקנת ואישורה, משלוח הסכם פיקוח  
חתימה על הסכם פיקוח (למבדקי מעקב)   משלוח תעודות והסכם חתום על ידי מכון התקנים הישראלי  
קיום פעילות שוטפת לשיפור איכות   קיום מבדקי מעקב לבדיקת התאמת הארגון לדרישות  
 
מכון התקנים הישראלי - הבחירה הנכונה עבורך
 
  • למכון התקנים הישראלי מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות
  • אנשינו הם ממיטב המומחים המקצועיים המובילים בתחום האיכות, בעלי ניסיון והכרות טובה של צרכי הלקוחות
  • מכון התקנים הישראלי הוא גוף ההתעדה הגדול בישראל
  • למכון התקנים הישראלי הסמכה על ידי RvA, גוף ההסמכה מהגדולים בעולם (מצ"ב קובץ משמאל)
  • למכון התקנים הישראלי הסמכה על ידי ANAB, גוף ההסמכה מהגדולים בעולם (מצ"ב קובץ משמאל)
  • במכון התקנים הישראלי מגוון שירותים תחת קורת גג אחת: התעדה (בודדת ומשולבת), מגוון בדיקות מעבדה ומרכז הדרכה
  • מכון התקנים הישראלי חבר בוועדות תקינה בין לאומיות ובעל הסכמי שיתוף פעולה עם גורמים מובילים בעולם
  • מכון התקנים הישראלי חבר ברשת IQNet המאגדת בתוכה גופי התעדה (C.B) מכל העולם 
אנשי קשר
לפרטים:
מר אביטל  ויינברג
טלפון:052-2562718
דוא"ל: avital_w@sii.org.il 
 
לרישום:

גב' מרים ארז
טלפון: 04-8529818
דוא"ל: quality-haifa@sii.org.il