תקן 10000

התקן לאחריות חברתית

 

אחריות חברתית היא האופן שבו הארגון מיישם הארגון שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים בדרך להשגת הצלחה וקיום לטווח ארוך. בעידן המודרני, אחריות חברתית מהווה גורם חשוב בהצלחה ארגונית ועסקית. 

 

במרדף אחר ההצלחה העסקית נזנחו בשנים האחרונות ערכי יסוד מוסריים, אנושיים וחברתיים. כיום, ארגונים רבים מציבים ערכים אלו בראש סדר העדיפויות הניהולי. בעולם הגלובלי, ארגונים מוצאים את עצמם מחויבים להוכיח בפני אחרים, כי הם פועלים מתוך עקרונות של אחריות חברתית, זאת כדי שיוכלו להיות חלק משרשרת האספקה של אותם גופים. כמו כן, קיימות מגבלות יצוא לארצות בהן חוקים ותקנות מחמירים בנושאים שונים הקשורים באחריות חברתית.

 

התקן לאחריות חברתית ת"י 10000, מיישם גישה מערכתית לאחריות חברתית. הוא כתוב כך שיהיה ישים לארגונים מכל גודל או תחום, ויכול להכיל או להשתלב עם מערכות ניהוליות אחרות כגון: מערכת ניהול איכות, מערכת ניהול סביבתית, מערכת ניהול פיננסית, מערכת ניהול בריאות ובטיחות תעסוקתית ומערכת ניהול יחסי עבודה. מערכת ניהול האחריות החברתית צריכה להיות חלק בלתי נפרד מכלל מערכות הניהול שהארגון מקיים באופן שוטף.  התפיסה העומדת בבסיס התקן היא, כי קיימת תלות הדדית בין הביצועים החברתיים של ארגון לבין הביצועים הפיננסיים שלו.

הדרך להעדה

העדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני בו מוטמעת בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת האחריות החברתית בארגון. לצורך התנעת התהליך, מומלץ לרכוש את התקן במרכז המידע של מכון התקנים, ללמוד את הדרישות ולהשתתף בהדרכות מתאימות. כמו כן ניתן להסתייע ביועצים חיצוניים המתמחים בניהול מערכת אחריות חברתית בארגון ולבצע מבדק מקדים על ידי מכון התקנים הישראלי לבחינת הפערים. כדאי לראות בתהליך הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה. בסופו של התהליך, סוקרים בלתי תלויים של מכון התקנים הישראלי יבצעו מבדק המאשר התאמה של מערכת ניהול האחריות החברתית בארגון.

השלבים הנדרשים

 

הלקוח 

מכון התקנים הישראלי 

רישום במכון התקנים הישראלי

משלוח הצעת מחיר הכוללת: בדיקת נהלים ומבדק מקדים, מבדק העדה

אישור הצעת מחיר / תשלום של הצעת המחיר  

מינוי מנהל לקוח

מסירה של נהלים 

בדיקת המסמכים

תיאום לביצוע מבדק בארגון וקבלת התייחסות לליקויים שנמצאו 

קיום מבדק מקדים

קיום מבדק להתאמה לדרישות

בדיקת פעולות מתקנת ללקויים שנמצאו

משלוח הסכם לחתימה

חתימה על הסכם פיקוח (למבדקי מעקב) 

משלוח הסכם חתום ללקוח בצרוף תעודות ופרסום האישור באתר המכון 

קיום פעילות שוטפת

קיום מבדקי העדה תקופתיים לבדיקת התאמת הארגון לדרישות

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכון התקנים הישראלי - הבחירה הנכונה עבורך
 
  • למכון התקנים הישראלי מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות
  • אנשינו הם ממיטב המומחים המקצועיים המובילים בתחום האיכות, בעלי ניסיון והכרות טובה של צרכי הלקוחות
  • מכון התקנים הישראלי הוא גוף ההתעדה הגדול בישראל
  • למכון התקנים הישראלי הסמכה על ידי RvA, גוף ההסמכה מהגדולים בעולם
  • במכון התקנים הישראלי מגוון שירותים תחת קורת גג אחת: התעדה (בודדת ומשולבת), מגוון בדיקות מעבדה ומרכז הדרכה
  • מכון התקנים הישראלי חבר בוועדות תקינה בין לאומיות ובעל הסכמי שיתוף פעולה עם גורמים מובילים בעולם
  • מכון התקנים הישראלי חבר ברשת IQNet המאגדת בתוכה גופי התעדה (C.B) מכל העולם 
אנשי קשר:

לפרטים:

ד"ר נצן איל

טלפון: 052-2891767

דוא"ל: Nitzan@sii.org.il

 

לרישום

גב' מרים ארז

טלפון: 04-8537766 

דוא"ל: quality_haifa@sii.org.il

 

למאמר באנגלית שפורסם בנושא אחריות חברתית  לחץ כאן
תקן 10,000