ת"י 18001:2007 OHSAS

 תקן ישראלי 18001 לבטיחות ובריאות בתעסוקה

 

כל ארגון מחויב לדאוג לבריאות ובטיחות עובדיו. אישור מכון התקנים הישראלי למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה לפי דרישות ת"י 18001:2007 OHSASמוכיח שהארגון נקט באמצעים הדרושים כדי לממש את מחוייבותו לעובדים, לבריאותם ובטיחותם.
התעדה, בהתאם לדרישות תקן 18001, מתאימה לכל ארגון ומתייחסת לקבלנים ולאורחים בשטחי הארגון.

 

הקמה של מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה תאפשר לארגון:

 

 • זיהוי, הערכה  ובקרת סיכונים לעובדים תוך פעילות למיזעורם
 • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית
 • הגדרת יעדי בטיחות, בריאות ותכנון יזום להשגתם 
 • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות
 • שיפור מתמיד המביא לצמצום בעלויות הכרוכות בטיפול בתאונות ובמחלות מקצוע
 • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות) 
 • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים
 • הענקת בטחון ללקוחות ולבעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לבטיחות ובריאות עובדיו בעדיפות גבוהה


סוקרי מכון התקנים הישראלי יסייעו לזהות אם מערכת ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה בארגון מתאימה לדרישות, ויעזרו בהכוונה לשיפור מתמיד.

הדרך להתעדה

התעדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני, בו מוטמעת בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בארגון. לצורך התנעת התהליך, מומלץ לרכוש את התקן במרכז מידע של מכון התקנים, ללמוד את הדרישות ולהשתתף בהדרכות מתאימות. כמו כן, ניתן להסתייע ביועצים המתמחים בניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ולבצע מבדק מקדים על ידי מכון התקנים הישראלי לבחינת הפערים.
כדאי לראות בתהליך הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה. בסופו של תהליך סוקרים בלתי תלויים של מכון התקנים הישראלי יבצעו מבדק המאשר התאמה של מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בארגון.

השלבים הנדרשים

 

הלקוח  מכון התקנים הישראלי 
רישום במכון התקנים הישראלי  משלוח הצעת מחיר הכוללת: בדיקת נהלים ומבדק מתאים, מבדק התעדה
אישור הצעת המחיר  מינוי מנהל לקוח  
מסירה של נהלי מערכת הבטיחות ובריאות תעסוקתית  בדיקת מסמכים 
התייחסות לממצאי בדיקת התיעוד ותיאום מבדקים  קיום מבדקים: מבדק מקדים, מבדק, אישור / התעדה
התייחסות לממצאי המבדק ותיקון אי ההתאמות  הערכת הפעולה המתקנת ואישורה, משלוח הסכם פיקוח 
חתימה על הסכם פיקוח (למבדקי מעקב) משלוח תעודות והסכם חתום על ידי מכון התקנים הישראלי 
קיום פעילות שוטפת לשיפור הבטיחות ובריאות תעסוקתית קיום מבדקי מעקב לבדיקת התאמת הארגון לדרישות 
 
מכון התקנים הישראלי - הבחירה הנכונה עבורך
 
 • למכון התקנים הישראלי מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות
 • אנשינו הם ממיטב המומחים המקצועיים המובילים בתחום האיכות, בעלי ניסיון והכרות טובה של צרכי הלקוחות
 • מכון התקנים הישראלי הוא גוף ההתעדה הגדול בישראל
 • במכון התקנים הישראלי מגוון שירותים תחת קורת גג אחת: התעדה (בודדת ומשולבת), מגוון בדיקות מעבדה ומרכז הדרכה
 • מכון התקנים הישראלי חבר בוועדות תקינה בין לאומיות ובעל הסכמי שיתוף פעולה עם גורמים מובילים בעולם
 • מכון התקנים הישראלי חבר ברשת IQNet המאגדת בתוכה גופי התעדה (C.B) מכל העולם 
אנשי קשר

לפרטים:

גב' מרים שלום

טלפו :052-2464569

דוא"ל: Miriam_sh@sii.org.il

 

לרישום:

גב' מרים ארז

טל: 04-8529818

דוא"ל  : quality-haifa@sii.org.il