ת"י ISO 14001

ניהול מערכת איכות הסביבה

 

המודעות הגדלה לנושא איכות הסביבה בארץ ובעולם (צרכנים / מחזיקי עניין / משקיעים / רשויות), והחקיקה הנובעת מכך, מציבה בפני הארגונים דרישה למחויבות לנושא והירתמות לשמירה על הגנת הסביבה.

אישור מכון התקנים הישראלי למערכת ניהול סביבתי (לפי דרישות התקן הישראלי והבין-לאומי ת"י 14001ISO ) מוכיח שהארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, בשירות ובפעולות אחזקה. ההתעדה מתאימה לכל ארגון.

מערכת לניהול איכות סביבה איזו 14001 תאפשר לארגון:

 

  • זיהוי וניהול ההשפעות הסביבתיות
  • זיהוי, הערכה ויישום של תהליכים לטיפול ומניעה מתמשכים של ההשפעות הסביבתיות
  • הגדרת יעדי איכות הסביבה ותוכניות להשגתם
  • זיהוי ובדיקת התאמה לדרישות חוק, תקנות ותקנים רלוונטיים
  • צמצום ההוצאות על צריכת אנרגיה לניהול פסולת 
  • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות) 
  • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים
  • הענקת בטחון ללקוחות ולמחזיקי העניין, כי הארגון מעמיד את הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה


סוקרי מכון התקנים הישראלי יסייעו לזהות אם מערכת הניהול הסביבתית של הארגון מתאימה לדרישות התקן, ומהן נקודות השיפור הנדרשות.

 

מומלץ לשלב בתהליך ההתעדה גם את מערכת ניהול האיכות (בהתאם לדרישות ת"י9001 ISO), על מנת ליצור ניהול כולל ואפקטיבי בארגון.

הדרך להתעדה

התעדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני בו מוטמעת בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת הניהול הסביבתי בארגון. לצורך התנעת התהליך, מומלץ לרכוש את התקן במרכז המידע של מכון התקנים, ללמוד את הדרישות ולהשתתף בהדרכות מתאימות. כמו כן ניתן להסתייע ביועצים חיצוניים המתמחים בניהול סביבתי ולבצע מבדק מקדים על ידי מכון התקנים הישראלי לבחינת הפערים. כדאי לראות בתהליך הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה. בסופו של התהליך, סוקרים בלתי תלויים של מכון התקנים הישראלי יבצעו מבדק המאשר התאמה של מערכת הניהול הסביבתי בארגון.

השלבים הנדרשים

 

הלקוח 

מכון התקנים הישראלי 

רישום במכון התקנים הישראלי

משלוח הצעת מחיר הכוללת בדיקת נהלים ומבדק מקדים, מבדק התעדה

אישור הצעת המחיר  

מינוי מנהל לקוח  

מסירה של נהלים ומדריך איכות 

בדיקת מסמכים

התייחסות לממצאי בדיקת התיעוד ותיאום מבדקים

קיום מבדקים: מבדק מקדים ומבדק התאמה/אישור

התייחסות לממצאי המבדק ותיקון אי התאמות

הערכת הפעולה המתקנת ואישורה, משלוח הסכם פיקוח

חתימה על הסכם פיקוח (למבדקי מעקב)

משלוח תעודות והסכם חתום על ידי מכון התקנים הישראלי

קיום פעילות שוטפת לשיפור הביצועים הסביבתיים 

קיום מבדקי מעקב לבדיקת התאמת הארגון לדרישות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכון התקנים הישראלי - הבחירה הנכונה עבורך
 
 • למכון התקנים הישראלי מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות
 • אנשינו הם ממיטב המומחים המקצועיים המובילים בתחום האיכות, בעלי ניסיון והכרות טובה של צרכי הלקוחות
 • מכון התקנים הישראלי הוא גוף ההתעדה הגדול בישראל
 • למכון התקנים הישראלי הסמכה על ידי RvA, גוף ההסמכה מהגדולים בעולם
 • במכון התקנים הישראלי מגוון שירותים תחת קורת גג אחת: התעדה (בודדת ומשולבת), מגוון בדיקות מעבדה ומרכז הדרכה
 • מכון התקנים הישראלי חבר בוועדות תקינה בין לאומיות ובעל הסכמי שיתוף פעולה עם גורמים מובילים בעולם
 • מכון התקנים הישראלי חבר ברשת IQNet המאגדת בתוכה גופי התעדה (C.B) מכל העולם 
אנשי קשר

לפרטים

 

ד"ר ניצן איל

טלפון: 052-2891767

מייל: Nitzan@sii.org.il

 

לרישום

 

מרים ארז

טלפון: 04-8529818

מייל:Quality-Haifa@sii.org.il