תקן 1921 - וסתי לחץ גפ"מ (גפ"מ- גז פחמימני מעובה מכונה גם גז בישול)