תקן 1607- ברזים לגפ"מ (גפ"מ- גז פחמימני מעובה מכונה גם גז בישול)