תקן 995 - תנורי חימום גפ"מ (גפ"מ- גז פחמימני מעובה מכונה גם גז בישול)