תקן 994.1 - מזגני אוויר:דרישות בטיחות ודרישות פעולה