מדיניות הבטיחות, הבריאות התעסוקתית ואיכות הסביבה

מכון התקנים הישראלי הוא גוף ממלכתי המוביל את נושאי האיכות והעמידה בתקנים ישראליים ובין-לאומיים במשק ובחברה בארץ, והוא הציב לעצמו מטרה אסטרטגית לקדם נושאים אלה.
כביטוי למחויבות זו הנהלת המכון קבעה, במסגרת הצהרת הייעוד שלה, כי המכון חותר לשיפור איכות החיים
של תושבי מדינת ישראל בתחומי הבטיחות, הבריאות בתעסוקה ואיכות הסביבה.
לפיכך, מייסד מכון התקנים הישראלי את הפעילות של "מערך הניהול הסביבתי", הפועל למתן אישורים למפעלים, לארגוני שירות ולרשויות ע"פ התקן הישראלי והבין-לאומי ת"י 14001 ISO.
בנוסף על כך הקים מכון התקנים את "מערך ניהול הבטיחות, הבריאות התעסוקתית" המעניק אישורים לפי דרישות התקן הישראלי והבין-לאומי ת"י 18001 OHSAS.

המכון עצמו פועל לצמצום ההשפעות הסביבתיות של פעילויותיו ולקידום הבטיחות והבריאות בתעסוקה של עובדיו, והוא הצהיר על התאמתו לדרישות התקנים העוסקים בנושאים אלה.

העלאת המודעות לאיכות סביבה, לבטיחות ולבריאות בתעסוקה כוללת את פעילות כל אגפי המכון מחד וכן, פעילויות הדרכה הנערכות במסגרות שונות במשק הישראלי מאידך: במפעלים, ברשויות, במשרדי ממשלה, בציבור הרחב ועוד.

נוסף על כך הקים מכון התקנים הישראלי מינהלת לאישור מוצרים ידידותיים לסביבה ("תו ירוק"). המינהלת מאשרת סימון מוצרים ב"תו ירוק" ופועלת להעלאת המודעות בציבור לחשיבות של צריכה נכונה. גוף ציבורי זה מאגד בתוכו, נוסף על מכון התקנים, את המשרד להגנת הסביבה, ארגוני איכות סביבה ותעשיינים.

מכון התקנים הישראלי :
•    מפתח תקנים בנושאי בטיחות, בריאות בתעסוקה ואיכות סביבה.
•    מוודא שבעת פיתוח ויישום תקנים למוצרים ושירותים נבחנות המשמעויות הסביבתיות שלהם.
•    מוודא שבכל פעילויותיו: במעבדות, במשרדים ובדרכים - עובדיו מודעים לסיכונים שבעבודתם,
מקבלים את המיגון הנדרש ובריאותם נמצאת בראש מעיינו.
•    מתחייב לעמוד בדרישות על פי דין בתחומי בטיחות, הבריאות בתעסוקה ואיכות סביבה.
•    פועל לשיפור מתמיד בתחומי הבטיחות, הבריאות בתעסוקה ואיכות הסביבה.
•    קובע לעצמו מטרות ויעדים בתחומי הבטיחות, הבריאות בתעסוקה ואיכות סביבה.
•    בוחן תקופתית את מהות השפעותיו על הסביבה ופועל להקטנתן.
•    בוחן תקופתית את חומרת הסיכונים שעובדיו חשופים להם ופועל להקטנתם.
•    מוודא שפעילויות המכון ושירותיו בכל רחבי הארץ נעשית תמיד בדרך שתמנע זיהום סביבה.
•    פועל למניעת פגיעה בעובדים, למניעת בריאות לקויה ומחלות מקצוע.
•    עומד בדרישות התקנים הישראליים והבינלאומיים ת"י 14001 ISO ות"י 18001 OHSAS.

מכון התקנים הישראלי, הנהלתו ועובדיו, קובעים בזאת כי קידום נושאי הבטיחות, הבריאות בתעסוקה ואיכות הסביבה הוא נר לרגליהם.