שעות קבלה

 
שעות הפעילות 2019
בימים א'-ה: 8:00 – 16:00
ימי עבודה בערבי חג ובחוה"מ במרכזי השירות בשנת 2019 

 

חודש

 

תאריך

מועדים וערבי חג

יום בשבוע

שעות קבלה מש"י

אפריל 2019

 

19/4

21-24/4

25/4


ערב חג פסח

חוה"מ פסח

ערב חג שני (פסח)


שישי

ראשון-רביעי

חמישי


שבתון

08:00-12:00

08:00-11:00


מאי 2019

 

 

 

8/5

ערב יום העצמאות

 

רביעי 

08:00-12:00

יוני 2019

9/6

שבועות

ראשון

 

שבתון

ספטמבר 2019

 

 

 

 

 

 

29/9


 

ערב חג רה"ש

 

ראשון

 

 

08:00-11:00

 

אוקטובר 2019

8-9/10
13-14/10
15-17/10
20/10

ערב כיפור+כיפור
ערב סוכות
חוה"מ סוכות
סוכות חג שני

שלישי-רביעי
ראשון
שלישי-חמישי
ראשון

 

שבתון
08:00-11:00
08:00-12:00
08:00-11:00

דצמבר 2019

26/12

חנוכה

חמישי

 

08:00-13:00