נספחים לג"ת 5 של ת"י 413

הצעה לגליון תיקון 5 של ת"י 413

1. ערכי תאוצות הסלע (קרקע מסוג B) לפי רשימת ישובים ודף עזר לחישוב ספקטרום התכנון עפ"י קואורדינטות האתר


2. מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים (יש להמתין מספר שניות עד שיעלה הקובץ)


3. מפת אזורים חשודים בהגברות שתית חריגות (יש להמתין מספר שניות עד שיעלה הקובץ)


4. מסמך הסבר למפות התאוצה (כולל המפות עצמן וערכי התאוצה עפ"י ישובים וקואורדינטות) (יש להמתין מספר שניות עד שיעלה הקובץ)