בדיקות רכיבים למערכות פוטו-וולטאיות

התקנים החלים על מודולים פוטוולטאים הינם :

 

  • ת"י 61215 עבור מודולים סיליקוניים (מבוסס על דרישות תקן IEC 61215)
  • ת"י 61464 עבור מודולים בטכנולוגית שכבה דקה (מבוסס על דרישות תקן IEC 61464)
  • IEC 61730 חלק 1 ו 2 - תקן זה נמצא בשלבי אימוץ בוועדת תקינה.
  • AS 3100 עבור מהפכים סולארים – דרישות כלליות לציוד חשמלי.
  • AS 4777 חלק 2 עבור מהפכים סולארים – דרישות מהפך.
  • AS 4777 חלק 2 עבור מהפכים סולארים – דרישות התקנה.

 

 

· 
התקנים מפרטים בין היתר את הדרישות כמפורט:

  • בטיחות חשמלית - כגון חוזק דיאלקטרי, עמידות, בטיחות וכו'
  • בדיקות פעולה מחזורים, עמידות מכנית (כולל עמידות בברד), עמידות באש וסטגנציה וכו'

 

לרשימת המהפכים המאושרים להתקנה במתקנים פוטו-וולטאיים, לחץ כאן (הקובץ מעודכן לתאריך ספטמבר 2017)

לרשימת המודלים המאושרים להתקנה במתקנים פוטו-וולטאיים, לחץ כאן (הקובץ מעודכן לתאריך נובמבר 2017)

 

לדרישות מכון התקנים בנושא מהפכים סולארים לחץ כאן .
לדרישות מכון התקנים בנושא מודלים סולארים לחץ כאן .

 

פרטים נוספים אפשר למצוא באתר חברת החשמל / למקצוען.לפרטים נוספים:


ראובן גודלי M.Sc, ראש ענף מערכות אנרגיה
טל: 03-6465044

פקס: 03-6461027

מייל: godali@sii.org.il