מוצרים בתו תקן QA " '

מכון התקנים הישראלי מפעיל מערכת לאישור מוצרים וזאת על מנת להבטיח שמוצר מסויים עומד בדרישות קבועות של איכות.
מערכות אישור המוצרים כוללות את תו התקן, תו בטיחות ותו ירוק.

 QA " '

חפש לפי הקריטריונים הבאים(אחד או יותר)
השם המלא של הארגון
מספר היתר
ח"פ של החברה
מספר עוסק מורשה
שם מוצר
חובת תו תקן
מס' תקן: תקן- חלק- עשרוני-
סוג תו: