אישור להתעדות מערכות ניהול

ליצירת קשר בנושא מערכות ניהול : אביטל וינברג - ראש מנהלת לקוחות ושיווק.

טלפון נייד: 052-2562718  דוא"ל: avital_w@sii.org.il
לפרטים : מרים ארז - סניף חיפה - מכירות.

משרד: 04-8529818  דוא"ל: quality-haifa@sii.org.il

חפש לפי הקריטריונים הבאים (אחד או יותר)
השם המלא של הארגון
מספר היתר
ח"פ של החברה
מספר עוסק מורשה
לא נמצאו תוצאות